Gaelscoil Éadan Doire- Gaelscolaíocht/Irish-Medium Education

image54

Gaelscolaíocht agus An Luath - Thumoideachas Iomlán

Múineann Gaelscoil Éadan Doire gach ábhar trí Ghaeilge (ach amháin an Béarla) i dtimpeallacht spreagúil, thaitneamhach. Foghlaimíonn na páistí Gaeilge trí cheoil, spraoi, geáitsíocht agus rannta. Baineann na páistí ard-chaighdeán amach i ngach ábhair sa churaclam, an Béarla san áireamh agus bíonn siad an-bhródúil as a bheith in ann an Ghaeilge a labhairt.

Cuireann Gaelscoil Éadan Doire an clár tumoideachais iomlán i bhfeidhm, áit a bhfuil na páistí tumtha go hiomlán sa Ghaeilge don chéad bhliain go leith. Comhlánaíonn na páistí a gcuid oibre agus cuireann siad an Ghaeilge in iúl dóibh le linn na tréimhse seo amháin. Léiríonn an fhianaise go léir go gcomhlíonann leanaí a ghlacann páirt sa luath-thumoideachas iomlán go han-mhaith agus go mbaineann siad ardchaighdeán amach sa Ghaeilge agus sa Bhéarla chomh maith le ar fud an churaclaim iomláin.

Tá a thuilleadh eolais ar fáil ar:   www.gaelscoileanna.ie agus ar   www.gaeloideachas.ie

Irish-Medium Education and Complete Early Immersion Education

Gaelscoil Éadan Doire teaches all subjects through Irish ( apart from English) in an attarctive, encouraging environment. The chldren learn Irish through music, play, gestures and ryhmes. The children acheive high standards in all curricular areas, including English and are very proud of being able to speak Irish.

 Gaelscoil Éadan Doire implements the complete early immersion programme, where the children are completely immersed in the Irish language for the first year and a half. The children both complete their work and communicate thorugh Irish only during this period. All the evidence shows that children who participate in complete early immersion education perform extremely well and attain a high standard in both Irish and English as well as throughout the entire curriculum.

Further information is availabale at:  www.gaelscoileanna.ie and www.gaeloideachas.ie